Elke tolkopdracht is bijzonder, maar tolken in het Paleis op de Dam met aanwezigheid van Zijne Majesteit, Koning Willem-Alexander, en Hare Koninklijke Hoogheid, prinses Beatrix, zorgt zeker voor een bijzondere lading. En als er tevens getolkt dient te worden voor een van de vooraanstaande filosofen, literatuurwetenschappers en schrijvers uit Duitsland, professor dr. Rüdiger Safranski, is duidelijk dat dit een bijzondere middag en avond zou worden.

Op 14 november 2014 vond in het Koninklijk Paleis Amsterdam het Paleissymposium “Über die Zeit” plaats met Koning Willem Alexander als gastheer. Dergelijke symposia worden ongeveer twee keer per jaar georganiseerd. En voor een gedeelte van het programma, een vraaggesprek, was men op zoek naar een tolk. Zo een opdracht accepteer je als tolk natuurlijk graag ook al betekent dit dat je je vooraf zorgvuldig en grondig moet inwerken in de onderwerpen van de dag.2014-11-14 15.39

De middag begon rond 16.30 uur na het verzamelen van alle gasten met een korte begroting door de koning en Prinses Beatrix; en ook ik als tolk mocht beiden een hand geven nadat ik van tevoren al had kennisgemaakt met verschillende hoogwaardigheidsbekleders en andere notabelen die waren uitgenodigd, zoals een bestselling filosoof uit Duitsland of een hoogleraar uit Nederland.

Bij de lezing zelf was gekozen voor een Duitse presentatie met alleen een Nederlandse vertaling van de Duitse tekst voor mensen die het Duits niet voldoende machtig waren. Vervolgens was er in de grote zaal van het paleis een 3-gangen-diner voor de ca. 100 gasten waar enkele genodigden mochten aanschuiven aan de tafel van de koning, helaas niet ondergetekende. Die kwam pas erna in actie als tijdens het tweede gedeelte van het programma vragen vanuit de zaal moesten wordt getolkt voor dhr. Safranski die deze in het Duits beantwoordde voordat de tolk dit in het Nederlands moest weergeven. Al bij de vragen bleek dat de gasten niet alleen diepgaande vragen stelden, maar tevens hun vragen baseerden op allerlei andere theorieën zodat naast Nederlands ook Franse citaten of Griekse uitdrukkingen zoals ‘kairos’ de revue passeerden. Dus best een pittige kluif voor elke tolk. Bij de antwoorden bleek dat Safranski de vraag eerder als aanleiding gebruikte om verder te filosoferen over het vraagstuk ‘tijd’ zodat ik als tolk flink wat aantekeningen moest maken om naderhand de gedachten van deze erudiete geleerde juist en compleet weer te kunnen geven. En telkens rechtstreeks in het oog van koning en prinses keek die direct voor me zaten. Immers zat ik als tolk hier boven op het podium tussen de voorzitter van het symposium, professor Henk van Os (velen zeker bekend als voormalig directeur van het Rijksmuseum), en Rüdiger Safranski.

Vele vragen werden op de Duitse gast afgevuurd zodat de tijd voor dit vraaggesprek eigenlijk niet toereikend was om op alles en iedereen in te gaan. Voor mij als tolk leek het zelfs alsof we net waren begonnen, toen dhr. Van Os het sein voor de afsluiting gaf. Wel spannend om in deze context als schakel voor spreker en publiek te mogen fungeren.

Maar extra bijzonder was dat ik naderhand tijdens de kleine borrel onder het genot van een drankje nog met verschillende mensen in gesprek raakte. Met lof werd hierbij niet gespaard! Velen waren zeer onder de indruk van mij als tolk die erin was geslaagd om de moeilijke inhoud op correcte manier weer te geven. Na zo veel complimenten kon ik natuurlijk “sehr beschwingt” weer huiswaarts keren.2014-11-14 16.22

 

Tolken met een “royal touch”
Getagd op: